TIBBE PSYCHOLOGIE Praktijk voor Psychotherapie en supervisie

TIBBE PSYCHOLOGIE
Praktijk voor Psychotherapie
en supervisie

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Vanwege het Corona virus ben ook ik genoodzaakt om per direct maatregelen te nemen. Hierbij probeer ik de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te waarborgen. De maatregelen bestaan eruit dat de face to face contacten op de praktijk tot 6 april geen doorgang kunnen vinden, de sessies zullen telefonisch plaatsvinden. Ik zal u bellen op de tijd van de afspraak die we hadden. Ik zal ook alle cliënten hierover persoonlijk nog informeren, dit volgt zo spoedig mogelijk.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal ik dat via de website met u communiceren.

PSYCHOTHERAPIE OP MAAT EN DICHT BIJ HUIS

PSYCHOTHERAPIE OP MAAT EN DICHT BIJ HUIS

Hoe verloopt de behandeling bij Tibbe Psychologie?

Na de intakefase bespreek ik met jou de indicatiestelling en maken we een behandelplan waarin we haalbare doelen formuleren. We zullen de behandeling aan de hand van die doelen geregeld evalueren zodat we goed zicht houden op waar we zijn in de behandeling, of doelen eventueel aangepast of bijgesteld dienen te worden en wanneer het tijd is om af te sluiten. Bij de evaluaties maak ik ook gebruik van ROM (Routine Outcome Measurement) en stuur ik een vragenlijst om te bekijken hoe het met je klachten staat.

MEER WETEN

Over Tibbe Psychologie

Tibbe Psychologie is een kleinschalige psychotherapiepraktijk voor zowel basis- als specialistische GGZ.  Binnen de praktijk wordt psychotherapie op maat geboden. Dit betekent dat er altijd goed gekeken wordt wie zich voor hulp meldt en wat bij die persoon gezien zijn klachten het beste aansluit. De praktijk is in mei 2015 gestart, om gespecialiseerde psychotherapie dicht bij huis te kunnen aanbieden aan wie dat nodig heeft.
Daarnaast kunnen psychologen die in opleiding zijn tot een BIG beroep (GZ-psycholoog of Klinisch psycholoog) bij Tibbe Psychologie terecht voor supervisie diagnostiek.

LEES VERDER

MEER INFORMATIE OF AFSPRAAK MAKEN?

MEER INFORMATIE OF AFSPRAAK MAKEN?