DIENSTEN

Psychotherapie op maat

Tibbe Psychologie biedt psychotherapie op maat, zowel in basis GGZ en specialistische GGZ. Ik stem mijn behandeling persoonlijk op je af en maak gebruik van werkzame elementen uit verschillende therapeutische stromingen (zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, clientcentered therapie, psychodynamische therapie, EMDR, hypnotherapie). Uiteraard neem ik daarin de laatste wetenschappelijke stand van zaken mee.

Wat houdt de behandeling precies in?

“Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn zo kort als kan en zo lang als nodig is.” (NVP)

Het doel van psychotherapie is om een verandering teweeg te brengen in de gewenste richting: minder klachten; betere kwaliteit van leven; inzicht in eigen gedrag en mogelijkheden zien en/of leren je gedrag zo nodig te veranderen. Psychotherapie is hard werken, inzichten opdoen over je eigen patronen en waar die vandaan komen kan soms pijnlijk zijn. En het is een proces wat nooit een rechte lijn van herstel laat zien, er zijn altijd ups en downs.

Bij Tibbe psychologie gaan we dit proces samen aan. Door eerst goed te inventariseren wat er aan de hand is, hoe kunnen we, gezien jouw achtergrond en levenservaringen, snappen dat deze klachten zijn ontstaan.  Vervolgens bespreek ik de indicatiestelling met je en maken we een behandelplan waarin we haalbare doelen formuleren. Ik werk integratief, dat betekent dat inzichten en interventies uit meerdere referentiekaders een onderdeel kunnen vormen van de behandeling (zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, cliëntgerichte therapie, psychodynamische therapie, EMDR en hypnotherapie). Ik laat me daarin zowel leiden door de wetenschappelijke inzichten als ook door wat het beste aansluit bij jou als cliënt. We zullen de behandeling aan de hand van de opgestelde doelen geregeld evalueren zodat we goed zicht houden op waar we zijn in de behandeling, of doelen eventueel aangepast of bijgesteld dienen te worden en wanneer het tijd is om af te sluiten. Bij de evaluaties maak ik gebruik van vragenlijst(en) om te bekijken hoe het met je klachten staat, dit gebeurt ook in het kader van ROM (Routine Outcome Measurement).

Problemen en klachten waarmee ik je kan helpen:

 • Angstklachten
 • Somberheid of lusteloosheid
 • Problemen met het verwerken van traumatische gebeurtenissen, verlies en rouw
 • Stressklachten, overspannenheid of burn-out
 • Negatief zelfbeeld, extreme verlegenheid, gebrek aan zelfvertrouwen
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Piekeren en onrustgevoelens
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Relatieproblemen
 • Problemen met vriendschappen

Problemen die niet bij Tibbe Psychologie behandeld kunnen worden:

 • Verslavingsproblemen
 • Psychotische stoornissen
 • Acute crisissituaties
 • Suïcidegevaar

Psychotherapie op maat

Tibbe Psychologie biedt psychotherapie op maat, zowel in de BGGZ als in de SGGZ. Ik stem mijn behandeling persoonlijk op je af en maak gebruik van werkzame elementen uit verschillende therapeutische stromingen (zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, clientcentered therapie, psychodynamische therapie, EMDR, hypnotherapie). Uiteraard neem ik daarin de laatste wetenschappelijke stand van zaken mee.

Wat houdt de behandelig precies in?

“Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn zo kort als kan en zo lang als nodig is.” (NVP)

Het doel van psychotherapie is om een verandering teweeg te brengen in de gewenste richting: minder klachten; betere kwaliteit van leven; inzicht in eigen gedrag en mogelijkheden zien en/of leren je gedrag zo nodig te veranderen. Psychotherapie is hard werken, inzichten opdoen over je eigen patronen en waar die vandaan komen kan soms pijnlijk zijn. En het is een proces wat nooit een rechte lijn van herstel laat zien, er zijn altijd ups en downs.

Bij Tibbe psychologie gaan we dit proces samen aan. Door eerst goed te inventariseren wat er aan de hand is, hoe kunnen we, gezien jouw achtergrond en levenservaringen, snappen dat deze klachten zijn ontstaan.  Vervolgens bespreek ik de indicatiestelling met je en maken we een behandelplan waarin we haalbare doelen formuleren. Ik werk integratief, dat betekent dat inzichten en interventies uit meerdere referentiekaders een onderdeel kunnen vormen van de behandeling (zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, cliëntgerichte therapie, psychodynamische therapie, EMDR en hypnotherapie). Ik laat me daarin zowel leiden door de wetenschappelijke inzichten als ook door wat het beste aansluit bij jou als cliënt. We zullen de behandeling aan de hand van de opgestelde doelen geregeld evalueren zodat we goed zicht houden op waar we zijn in de behandeling, of doelen eventueel aangepast of bijgesteld dienen te worden en wanneer het tijd is om af te sluiten. Bij de evaluaties maak ik gebruik van vragenlijst(en) om te bekijken hoe het met de klachten staat, dit gebeurt ook in het kader van ROM (Routine Outcome Measurement).

Problemen en klachten waarmee ik je kan helpen:

 • Angstklachten
 • Somberheid of lusteloosheid
 • Problemen met het verwerken van traumatische gebeurtenissen, verlies en rouw
 • Stressklachten, overspannenheid of burn-out
 • Negatief zelfbeeld, extreme verlegenheid, gebrek aan zelfvertrouwen
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Piekeren en onrustgevoelens
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Relatieproblemen
 • Problemen met vriendschappen

Problemen die niet bij Tibbe Psychologie behandeld kunnen worden:

 • Verslavingsproblemen
 • Psychotische stoornissen
 • Acute crisissituaties
 • Suïcidegevaar