KOSTEN EN VOORWAARDEN

Vergoedingen

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ (BGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ) wordt vergoed via de basisverzekering als er sprake is van een vastgestelde diagnose volgens de DSM 5 (met uitzondering van de identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, levensfaseproblematiek, burnout en relatieproblemen*) en er een verwijsbrief is van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist of arts voor verstandelijk gehandicapten, waarin duidelijk staat wie wordt verwezen en waarom en naar welke soort zorg (basis-GGZ of specialistische GGZ). De mate van vergoeding is afhankelijk van je verzekering (verschil natura polis en restitutiepolis) en of Tibbe Psychologie een contract met je verzekeraar heeft.

 

*) Voor sommige van deze genoemde problemen wordt de psychologische zorg wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Mocht je om genoemde problemen hulp zoeken, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met je verzekeraar om na te vragen hoe de vergoeding bij jouw polis is. Als je verzekeraar niet vergoed en je de zorg zelf wil betalen, dan hanteer ik 100% van het door de NZa vastgestelde maximum tarief voor overig zorgproduct (= niet basispakketzorg), voor 2018 is dit vastgesteld op €  98,00 per sessie.

Vergoedingen

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ (BGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ) wordt vergoed via de basisverzekering als er sprake is van een vastgestelde diagnose volgens de DSM 5 (met uitzondering van de identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, levensfaseproblematiek, burnout en relatieproblemen*) en er een verwijsbrief is van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist of arts voor verstandelijk gehandicapten, waarin duidelijk staat wie wordt verwezen en waarom en naar welke soort zorg (basis-GGZ of specialistische GGZ). De mate van vergoeding is afhankelijk van je verzekering (verschil natura polis en restitutiepolis) en of Tibbe Psychologie een contract met je verzekeraar heeft.

 

*) Voor sommige van deze genoemde problemen wordt de psychologische zorg wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Mocht je om genoemde problemen hulp zoeken, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met je verzekeraar om na te vragen hoe de vergoeding bij jouw polis is. Als je verzekeraar niet vergoed en je de zorg zelf wil betalen, dan hanteer ik 100% van het door de NZa vastgestelde maximum tarief voor overig zorgproduct (= niet basispakketzorg), voor 2018 is dit vastgesteld op €  98,00 per sessie.

Tarieven en declaratie

Als ik een contract heb met je verzekeraar, dan stuur ik de DBC-nota (specialistische GGZ) of prestatienota (basis GGZ) rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Je verzekeraar brengt bij jou dan wel je eigen risico (385 euro in 2018) in rekening. Wanneer je elders verzekerd bent, dan ontvang je een nota van mij aan het einde van de behandeling of, als de behandeling langer duurt, na een jaar. In mijn praktijk hanteer ik 100% van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarieven. Meer informatie over de NZa tarieven kun je vinden op website NZA: LINK

Deze nota kun je, afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden, vervolgens zelf declareren bij jouw verzekeraar. Het percentage dat zij daarvan vergoeden is verschillend per verzekeraar, het is verstandig om dit vooraf bij ze na te vragen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar een veel hoger tarief dan bij een naturapolis. Let wel, je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nota’s. Wil je de zorg zelf betalen, dan reken ik 98 euro per consult van 45 minuten en 150 euro voor een intakegesprek.

Tarieven en declaratie

Als ik een contract heb met je verzekeraar, dan stuur ik de DBC-nota (specialistische GGZ) of prestatienota (basis GGZ) rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Je verzekeraar brengt bij jou dan wel je eigen risico (385 euro in 2018) in rekening. Wanneer je elders verzekerd bent, dan ontvang je een nota van mij aan het einde van de behandeling of, als de behandeling langer duurt, na een jaar. In mijn praktijk hanteer ik 100% van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarieven. Meer informatie over de NZa tarieven kun je vinden op website NZA: LINK

Deze nota kun je, afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden, vervolgens zelf declareren bij jouw verzekeraar. Het percentage dat zij daarvan vergoeden is verschillend per verzekeraar, het is verstandig om dit vooraf bij ze na te vragen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar een veel hoger tarief dan bij een naturapolis. Let wel, je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nota’s. Wil je de zorg zelf betalen, dan reken ik 98 euro per consult van 45 minuten en 150 euro voor een intakegesprek.

Gecontracteerde verzekeraars - 2018:

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV
 • OZF Zorgverzekeringen NV
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen NV
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
 • IAO Volmacht BV
 • Aevita BV
 • Achmea Zorgverzekeringen NV
 • Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen NV

De Friesland

 • De Friesland

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar UA
 • InTwente Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar UA
 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen NV
 • Ditzo
 • De Amersfoortse
 • Aevitae BV

Caresque:

 • Promovendum
 • Besured
 • National Academic

VRZ Zorg:

 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Eno

Gecontracteerde verzekeraars - 2019:

Caresq:

 • Promovendum
 • National Academic
 • Besured
 • Aevitae

DSW:

 • DSW
 • InTwente Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen NV
 • De Amersfoortse
 • Ditzo

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (inclusief  Pro Life Zorgverzekeringen)
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen NV
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
 • Aevitae BV
 • De Friesland Zorgverzeraar NV
 • Achmea Zorgverzekeringen NV

VRZ Zorg:

 • PNOzorg
 • VvAA zorgverzekering
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Salland Zorgverzekeringen
 • Hollandzorg
 • ZorgDirect
 • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Gecontracteerde verzekeraars - 2020:

VRZ Zorg:

 • PNOzorg
 • VvAA zorgverzekering
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Salland Zorgverzekeringen
 • Hollandzorg
 • ZorgDirect
 • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (incl. Pro Life Zorgverzekeringen)
 • Volmacht: One Underwriting Health BV
 • De Friesland Zorgverzeraar NV
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen NV
 • Achmea Zorgverzekeringen NV

Caresque:

 • Promovendum (Caresco)
 • Besured (Caresco)
 • National Academic (Caresco)
 • Aon (One Underwriting Health)
 • Aevitea

DSW:

 • DSW
 • InTwente Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen NV
 • De Amersfoortse
 • Ditzo

Gecontracteerde verzekeraars - 2021:

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
 • Pro Life Zorgverzekeringen
 • One Underwriting B.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
 • Achmea Zorgverzekeringen N.V.

ONVZ:

 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • VvAA zorgverzekering
 • PNOzorg

Caresq:

 • Promovendum
 • Besured
 • National Academic
 • Aon
 • Aevitae

DSW:

 • DSW zorgverzekeraar
 • InTwente zorgverzekeraar
 • Stad Holland zorgverzekeraar

ASR:

 • Ditzo
 • De Amersfoortse
 • ASR

O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A:

 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ

Eno Zorgverzekeraar:

 • Salland Zorgverzekeringen
 • HollandZorg
 • ZorgDirect

Gecontracteerde verzekeraars - 2022:

ASR/Ditzo:

 • ASR (UZOVI 9018)
 • Ditzo (UZOVI 3336)

Caresq:

 • EUCARE Insurance PCC Limited (NLCare Cell)
 • Aevitae (UZOVI 3360)

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 7029)
 • inTwente Zorgverzekeraar (UZOVI 3344)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (UZOVI 7037)

Eno Zorgverzekeraar:

 • Salland
 • ZorgDirect
 • Holland Zorg

ONVZ:

 • ONVZ (UZOVI 3343)
 • VvAA zorgverzekering (UZOVI 3343)
 • PNOzorg (UZOVI 3343)
 • Jaaah (UZOVI 3343)

O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A:

 • Zorg en Zekerheid

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief Pro Life
  Zorgverzekeringen) (3311) en volmacht
 • One Underwriting B.V. (8971);
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313);
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3351);
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3358).

Gecontracteerde verzekeraars - 2023:

ASR/Ditzo:

 • ASR (UZOVI 9018)
 • Ditzo (UZOVI 3336)

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 7029)
 • inTwente Zorgverzekeraar (UZOVI 3344)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (UZOVI 7037)

ENO:

 • Salland
 • ZorgDirect
 • Holland Zorg

ONVZ:

 • ONVZ (UZOVI 3343)
 • VvAA zorgverzekering (UZOVI 3343)
 • Jaaah (UZOVI 3343)

O.W.M:

 • Zorg en Zekerheid

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief Pro Life
  Zorgverzekeringen) (3311) en volmacht
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313);
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3351);
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3358).
 • De ziektekostenverzekeraars die de door hen met verzekerden gesloten aanvullende ziektekostenverzekeringen uitvoeren (indien van toepassing): Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zeist.

Gecontracteerde verzekeraars - 2018:

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV
 • OZF Zorgverzekeringen NV
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen NV
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
 • IAO Volmacht BV
 • Aevita BV
 • Achmea Zorgverzekeringen NV
 • Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen NV

De Friesland

 • De Friesland

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar UA
 • InTwente Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar UA
 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen NV
 • Ditzo
 • De Amersfoortse
 • Aevitae BV

Caresque:

 • Promovendum
 • Besured
 • National Academic

VRZ Zorg:

 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Eno

Gecontracteerde verzekeraars - 2019:

Caresq:

 • Promovendum
 • National Academic
 • Besured
 • Aevitae

DSW:

 • DSW
 • InTwente Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen NV
 • De Amersfoortse
 • Ditzo

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (inclusief  Pro Life Zorgverzekeringen)
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen NV
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
 • Aevitae BV
 • De Friesland Zorgverzeraar NV
 • Achmea Zorgverzekeringen NV

VRZ Zorg:

 • PNOzorg
 • VvAA zorgverzekering
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Salland Zorgverzekeringen
 • Hollandzorg
 • ZorgDirect
 • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Gecontracteerde verzekeraars - 2020:

VRZ Zorg:

 • PNOzorg
 • VvAA zorgverzekering
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Salland Zorgverzekeringen
 • Hollandzorg
 • ZorgDirect
 • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (incl. Pro Life Zorgverzekeringen)
 • Volmacht: One Underwriting Health BV
 • De Friesland Zorgverzeraar NV
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen NV
 • Achmea Zorgverzekeringen NV

Caresq:

 • Promovendum (Caresco)
 • Besured (Caresco)
 • National Academic (Caresco)
 • Aon (One Underwriting Health)
 • Aevitea

DSW:

 • DSW
 • InTwente Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen NV
 • De Amersfoortse
 • Ditzo

Gecontracteerde verzekeraars - 2021:

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
 • Pro Life Zorgverzekeringen
 • One Underwriting B.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
 • Achmea Zorgverzekeringen N.V.

ONVZ:

 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • VvAA zorgverzekering
 • PNOzorg

Caresq:

 • Promovendum
 • Besured
 • National Academic
 • Aon
 • Aevitae

DSW:

 • DSW zorgverzekeraar
 • InTwente zorgverzekeraar
 • Stad Holland zorgverzekeraar

ASR:

 • Ditzo
 • De Amersfoortse
 • ASR

O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A:

Gecontracteerde verzekeraars - 2022:

 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ

Eno Zorgverzekeraar:

 • Salland Zorgverzekeringen
 • HollandZorg
 • ZorgDirect

Gecontracteerde verzekeraars - 2022:

ASR/Ditzo:

 • ASR (UZOVI 9018)
 • Ditzo (UZOVI 3336)

Caresq:

 • EUCARE Insurance PCC Limited (NLCare Cell)
 • Aevitae (UZOVI 3360)

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 7029)
 • inTwente Zorgverzekeraar (UZOVI 3344)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (UZOVI 7037)

Eno Zorgverzekeraar:

 • Salland
 • ZorgDirect
 • Holland Zorg

ONVZ:

 • ONVZ (UZOVI 3343)
 • VvAA zorgverzekering (UZOVI 3343)
 • PNOzorg (UZOVI 3343)
 • Jaaah (UZOVI 3343)

O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A:

 • Zorg en Zekerheid

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief Pro Life
  Zorgverzekeringen) (3311) en volmacht
 • One Underwriting B.V. (8971);
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313);
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3351);
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3358).

Gecontracteerde verzekeraars - 2023:

ASR/Ditzo:

 • ASR (UZOVI 9018)
 • Ditzo (UZOVI 3336)

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 7029)
 • inTwente Zorgverzekeraar (UZOVI 3344)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (UZOVI 7037)

ENO:

 • Salland
 • ZorgDirect
 • Holland Zorg

ONVZ:

 • ONVZ (UZOVI 3343)
 • VvAA zorgverzekering (UZOVI 3343)
 • Jaaah (UZOVI 3343)

O.W.M:

 • Zorg en Zekerheid

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief Pro Life
  Zorgverzekeringen) (3311) en volmacht
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313);
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3351);
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3358).
 • De ziektekostenverzekeraars die de door hen met verzekerden gesloten aanvullende ziektekostenverzekeringen uitvoeren (indien van toepassing): Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zeist.