KOSTEN EN VOORWAARDEN

Vergoedingen

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ (BGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ) wordt vergoed via de basisverzekering als er sprake is van een vastgestelde diagnose volgens de DSM 5 (met uitzondering van de identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, levensfaseproblematiek, burnout en relatieproblemen*) en er een verwijsbrief is van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist of arts voor verstandelijk gehandicapten, waarin duidelijk staat wie wordt verwezen en waarom en naar welke soort zorg (basis-GGZ of specialistische GGZ). De mate van vergoeding is afhankelijk van je verzekering (verschil natura polis en restitutiepolis) en of Tibbe Psychologie een contract met je verzekeraar heeft.

 

*) Voor sommige van deze genoemde problemen wordt de psychologische zorg wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Mocht je om genoemde problemen hulp zoeken, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met je verzekeraar om na te vragen hoe de vergoeding bij jouw polis is. Als je verzekeraar niet vergoed en je de zorg zelf wil betalen, dan hanteer ik 100% van het door de NZa vastgestelde maximum tarief voor overig zorgproduct (= niet basispakketzorg), voor 2018 is dit vastgesteld op €  98,00 per sessie.

Vergoedingen

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ (BGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ) wordt vergoed via de basisverzekering als er sprake is van een vastgestelde diagnose volgens de DSM 5 (met uitzondering van de identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, levensfaseproblematiek, burnout en relatieproblemen*) en er een verwijsbrief is van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist of arts voor verstandelijk gehandicapten, waarin duidelijk staat wie wordt verwezen en waarom en naar welke soort zorg (basis-GGZ of specialistische GGZ). De mate van vergoeding is afhankelijk van je verzekering (verschil natura polis en restitutiepolis) en of Tibbe Psychologie een contract met je verzekeraar heeft.

 

*) Voor sommige van deze genoemde problemen wordt de psychologische zorg wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Mocht je om genoemde problemen hulp zoeken, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met je verzekeraar om na te vragen hoe de vergoeding bij jouw polis is. Als je verzekeraar niet vergoed en je de zorg zelf wil betalen, dan hanteer ik 100% van het door de NZa vastgestelde maximum tarief voor overig zorgproduct (= niet basispakketzorg), voor 2018 is dit vastgesteld op €  98,00 per sessie.

Tarieven en declaratie

Als ik een contract heb met je verzekeraar, dan stuur ik de DBC-nota (specialistische GGZ) of prestatienota (basis GGZ) rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Je verzekeraar brengt bij jou dan wel je eigen risico (385 euro in 2018) in rekening. Wanneer je elders verzekerd bent, dan ontvang je een nota van mij aan het einde van de behandeling of, als de behandeling langer duurt, na een jaar. In mijn praktijk hanteer ik 100% van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarieven. Meer informatie over de NZa tarieven kun je vinden op website NZA: LINK

Deze nota kun je, afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden, vervolgens zelf declareren bij jouw verzekeraar. Het percentage dat zij daarvan vergoeden is verschillend per verzekeraar, het is verstandig om dit vooraf bij ze na te vragen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar een veel hoger tarief dan bij een naturapolis. Let wel, je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nota’s. Wil je de zorg zelf betalen, dan reken ik 98 euro per consult van 45 minuten en 150 euro voor een intakegesprek.

Tarieven en declaratie

Als ik een contract heb met je verzekeraar, dan stuur ik de DBC-nota (specialistische GGZ) of prestatienota (basis GGZ) rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Je verzekeraar brengt bij jou dan wel je eigen risico (385 euro in 2018) in rekening. Wanneer je elders verzekerd bent, dan ontvang je een nota van mij aan het einde van de behandeling of, als de behandeling langer duurt, na een jaar. In mijn praktijk hanteer ik 100% van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarieven. Meer informatie over de NZa tarieven kun je vinden op website NZA: LINK

Deze nota kun je, afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden, vervolgens zelf declareren bij jouw verzekeraar. Het percentage dat zij daarvan vergoeden is verschillend per verzekeraar, het is verstandig om dit vooraf bij ze na te vragen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar een veel hoger tarief dan bij een naturapolis. Let wel, je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nota’s. Wil je de zorg zelf betalen, dan reken ik 98 euro per consult van 45 minuten en 150 euro voor een intakegesprek.

Gecontracteerde verzekeraars - 2023:

ASR/Ditzo:

 • ASR (UZOVI 9018)
 • Ditzo (UZOVI 3336)

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 7029)
 • inTwente Zorgverzekeraar (UZOVI 3344)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (UZOVI 7037)

ENO:

 • Salland
 • ZorgDirect
 • Holland Zorg

ONVZ:

 • ONVZ (UZOVI 3343)
 • VvAA zorgverzekering (UZOVI 3343)
 • Jaaah (UZOVI 3343)

O.W.M:

 • Zorg en Zekerheid

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief Pro Life
  Zorgverzekeringen) (3311) en volmacht
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313);
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3351);
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3358).
 • De ziektekostenverzekeraars die de door hen met verzekerden gesloten aanvullende ziektekostenverzekeringen uitvoeren (indien van toepassing): Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zeist.

Gecontracteerde verzekeraars - 2024:

ASR:

 • ASR zorg (UZOVI 9018)
 • ASR Ik kies zelf (UZOVI 3336)

Caresq:

 • Aevitae (UZOVI 3360)

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 7029)
 • inTwente Zorgverzekeraar (UZOVI 3344)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (UZOVI 7037)

ONVZ:

 • ONVZ (UZOVI 3343)
 • VvAA zorgverzekering (UZOVI 3343)
 • ONVZ Expats (UnitedHealthcare Global) (UZOVI 3365)

O.W.M:

 • O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. (UZOVI 7085)

Salland Zorgverzekeraar:

 • Salland Zorgverzekeraar N.V. (UZOVI 3347)
 • Holland Zorg (UZOVI 3347)
 • Salland Zorgkantoor (UZOVI 3347)

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief
  De christelijke zorgverzekeraar) (UZOVI 3311)
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (UZOVI 3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (UZOVI 3351)
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (UZOVI 3358)
 • De ziektekostenverzekeraars die de door hen met verzekerden gesloten
  aanvullendeziektekostenverzekeringen uitvoeren (indien van toepassing): Achmea Zorgverzekeringen
  N.V., statutair gevestigd te Zeist;

Gecontracteerde verzekeraars - 2023:

ASR/Ditzo:

 • ASR (UZOVI 9018)
 • Ditzo (UZOVI 3336)

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 7029)
 • inTwente Zorgverzekeraar (UZOVI 3344)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (UZOVI 7037)

ENO:

 • Salland
 • ZorgDirect
 • Holland Zorg

ONVZ:

 • ONVZ (UZOVI 3343)
 • VvAA zorgverzekering (UZOVI 3343)
 • Jaaah (UZOVI 3343)

O.W.M:

 • Zorg en Zekerheid

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief Pro Life
  Zorgverzekeringen) (3311) en volmacht
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313);
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3351);
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3358).
 • De ziektekostenverzekeraars die de door hen met verzekerden gesloten aanvullende ziektekostenverzekeringen uitvoeren (indien van toepassing): Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zeist.

Gecontracteerde verzekeraars - 2024:

ASR:

 • ASR zorg (UZOVI 9018)
 • ASR Ik kies zelf (UZOVI 3336)

Caresq:

 • Aevitae (UZOVI 3360)

DSW:

 • DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 7029)
 • inTwente Zorgverzekeraar (UZOVI 3344)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (UZOVI 7037)

ONVZ:

 • ONVZ (UZOVI 3343)
 • VvAA zorgverzekering (UZOVI 3343)
 • ONVZ Expats (UnitedHealthcare Global) (UZOVI 3365)

O.W.M:

 • O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. (UZOVI 7085)

Salland Zorgverzekeraar:

 • Salland Zorgverzekeraar N.V. (UZOVI 3347)
 • Holland Zorg (UZOVI 3347)
 • Salland Zorgkantoor (UZOVI 3347)

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief
  De christelijke zorgverzekeraar) (UZOVI 3311)
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (UZOVI 3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (UZOVI 3351)
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (UZOVI 3358)
 • De ziektekostenverzekeraars die de door hen met verzekerden gesloten
  aanvullendeziektekostenverzekeringen uitvoeren (indien van toepassing): Achmea Zorgverzekeringen
  N.V., statutair gevestigd te Zeist;