ALGEMENE INFORMATIE

Kwaliteit:

Voor het bewaken van de kwaliteit van de behandeling woon ik intervisies bij en volg ik supervisie. Ik neem deel aan bijscholingsactiviteiten en voldoe aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan het beroep Klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Vanaf 1 januari 2017 dienen alle praktijken in bezit te zijn van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, een kopie van het kwaliteitsstatuut van Tibbe Psychologie is op de praktijk aanwezig en kan worden ingezien.
Tibbe Psychologie is gevisiteerd door de LVVP en heeft dit met een positief resultaat afgesloten.

Registraties en opleidingen:

Klinisch Psycholoog BIG (1906 1535 725)
Psychotherapeut BIG (3906 1535 716)
EMDR
Schematherapie
Systeemtherapie
Hypnotherapeut

Lidmaatschappen:

NIPLVVPNvGZPVENNVP

Wet- en regelgeving en privacy:

In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode voor Psychotherapeuten en beroepscode voor Psychologen. De rechten en plichten van hulpverleners en patiënten zijn vastgelegd in wetten zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) de WKCZ (Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector) en de WGBO (Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst). Zaken die zijn opgenomen in deze wetten zijn onder andere de geheimhoudingsplicht, de behandelrelatie, het recht om informatie en rechten omtrent het dossier. Dat betekent onder andere dat je altijd inzage hebt in je dossier als je dat wilt, dat ik geen informatie aan derden (bv huisarts, partner, familie) mag geven zonder je schriftelijke toestemming en dat ik je dossier vijftien jaar moeten bewaren nadat je klaar bent met je behandeling. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor jezelf of voor derden), mag ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken. Ik zal dit dan ook vooraf met je bespreken. http://wetten.overheid.nl/zoeken

Aansprakelijkheid:

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Klachten:

Mocht je niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan stel ik het bijzonder op prijs wanneer je dit aan me kenbaar maakt. Ik kan dan proberen om samen met jou tot een oplossing te komen. Mocht je ontevreden zijn over het beroepsmatig handelen, dan kan je contact opnemen met de klachten of geschillencommissie van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).

Kwaliteit:

Voor het bewaken van de kwaliteit van de behandeling woon ik intervisies bij en volg ik supervisie. Ik neem deel aan bijscholingsactiviteiten en voldoe aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan het beroep Klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Vanaf 1 januari 2017 dienen alle praktijken in bezit te zijn van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, een kopie van het kwaliteitsstatuut van Tibbe Psychologie is op de praktijk aanwezig en kan worden ingezien.
Tibbe Psychologie is gevisiteerd door de LVVP en heeft dit met een positief resultaat afgesloten.

 

Registraties en opleidingen:

Klinisch Psycholoog BIG
(1906 1535 725)
Psychotherapeut BIG
(3906 1535 716)
EMDR
Schematherapie
Systeemtherapie
Hypnotherapeut

Lidmaatschappen:

NIPLVVPNvGZPVENNVP

Wet- en regelgeving en privacy:

In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode voor Psychotherapeuten en beroepscode voor Psychologen. De rechten en plichten van hulpverleners en patiënten zijn vastgelegd in wetten zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) de WKCZ (Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector) en de WGBO (Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst). Zaken die zijn opgenomen in deze wetten zijn onder andere de geheimhoudingsplicht, de behandelrelatie, het recht om informatie en rechten omtrent het dossier. Dat betekent onder andere dat je altijd inzage hebt in je dossier als je dat wilt, dat ik geen informatie aan derden (bv huisarts, partner, familie) mag geven zonder je schriftelijke toestemming en dat ik je dossier vijftien jaar moeten bewaren nadat je klaar bent met je behandeling. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor jezelf of voor derden), mag ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken. Ik zal dit dan ook vooraf met je bespreken. http://wetten.overheid.nl/zoeken

Aansprakelijkheid:

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Klachten:

Mocht je niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan stel ik het bijzonder op prijs wanneer je dit aan me kenbaar maakt. Ik kan dan proberen om samen met jou tot een oplossing te komen. Mocht je ontevreden zijn over het beroepsmatig handelen, dan kan je contact opnemen met de klachten of geschillencommissie van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).